Ikut artikel Percuma

Thursday, December 29, 2011

Tesis bahasa SMS

http://www.bharian.com.my/articles/TesisbahasaSMS/Article/

Novel mahu tidak mahu haruslah martabat bahasa, bukan merosak bangsa. Tolong bijak sana.
*Eee ... Sayur! sehabis boleh guna BMT, insya-Allah.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...