Ikut artikel Percuma

Thursday, May 17, 2012

Eja betul-betul.

aneka: (anéka) banyak (jenisnya dll), berbagai-bagai, berjenis-jenis, bermacam-macam: sekolah ~ jurusan; serba ~ bermacam-macam, berbagai-bagai (jenis); beraneka berjenis-jenis, bermacam-macam: buku ini mengandungi latihan ~; keanekaan kepelbagaian.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...