Ikut artikel Percuma

Thursday, January 5, 2012

Larangan meniru kaum Yahudi dan kaum lain

Ibnu Taimiyah berkata bahawa Abu Dawud telah meriwayatkan sebuah hadis hasan dari Ibnu ‘Umar, ia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda:
“Barang siapa meniru suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka.”
Hadis di atas menetapkan haramnya meniru mereka dan secara zahir menunjukkan bahawa perbuatan itu merupakan perbuatan kufur sebagaimana tersebut pada firman Allah pada surah al-Maidah ayat 51:
Barang siapa di antara kamu yang berteman dengan mereka, maka sesungguhnya ia termasuk golongan mereka."
rujukan: http://ashhabulkahfi-mirror.blogspot.com/2010/11/larangan-meniru-kaum-yahudi-dan-kaum.html

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...